Maó, Menorca (ES) 7-10-1910 / Buenos Aires (AR) 28-8-2006

Mestressa de casa

Neix a Maó, Menorca. És néta dilecta del botànic Rodríguez Femenias, qui el 1972 dona a l’Ateneu de Maó la seva col·lecció d’algues marines, una de les més importants d’Europa.

Es casa el 1934 amb en Marçal Pascuchi i Cardona i tenen dos fills, Margarita i Javier. Es muden a Veneçuela el 1939, mentre ell imparteix classes als liceus Fermín Toro i Andrés Bello. En aquesta ciutat romanen fins a 1946 quan es traslladen a Buenos Aires, a l’Argentina, on Pascuchi havia rebut una oferta per a treballar en els assumptes gremials de la Companyia Argentina d’Electricitat.

Mor a Buenos Aires als 95 anys.

Font: Recerca pròpia

Foto: Port de Maó, Menorca. By Santiago Lap, CC BY-SA 3.0