Badalona (ES) 7 de març de 1914 / Mor Lleida (ES) en data desconeguda

Ama de casa

No es van situar registres de la seva vida, fins al seu matrimoni amb Antoni Soler i Torner en data desconeguda.

El 1940, als seus 26 anys, és admesa a Mèxic com a asilada política. El seu registre davant el servei de migracions, signat per Óscar R. Peralta, la presenta com a professora de brodat.

Va acompanyar al seu marit tant a Mèxic com a Veneçuela. Tots dos tornen a la localitat de la Floresta a Lleida el 1975, una vegada mor el dictador Francisco Franco.

Va sol·licitar i va obtenir la nacionalitat veneçolana i li va ser assignat el número de cèdula 6.077.321. Apareix domiciliada a la Parroquia El Recreo, de Caracas.

D’acord amb l’autor Félix Martin i Vilaseca, mestre picapedrer residenciat a La Floresta, coautor del llibre “Personatges il·lustres de l’Alt Camp i Les Garrigues” la Dolores va sofrir una “mort prematura”. Considerant que mor a Lleida, on arriba el 1975, la Dolores mor amb poc més de 61 anys.


FONT:
“Personatges il·lustres de l’Alt Camp i Les Garrigues”. Fundació Abertis i Abertis Autopistes, editat per aias-editorial.

https://issuu.com/aias-editorial/docs/*personatges_*il__llustres_de_l_*alt_*ca/148

Fotografia: http://pares.mcu.es/movimientosmigratorios