Senzill, fumador empedreït i poc parlador. A IBM encara és recordat. I amb raó: Va desenvolupar una metodologia per a sistemes d’informació que s’utilitza com a recurs d’ensenyament en les universitats.

Fill de l’intel·lectual vilafranquer Rodolf Llorens i d’Eugenia Fábregas.

El 1973 es gradua com a llicenciat en Administració a la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Poc després viatja als Estats Units, específicament a Louisiana, on cursa un màster en Sistemes.

El 1967, fins i tot sense graduar-se, comença a treballar a IBM on roman dotze anys, en els quals treballa tant a Caracas com a l’estranger, en programes relacionats amb mercadeig.

Posteriorment ingressa en el Banc Central de Veneçuela (BCV), com a Gerent de Sistemes i Informàtica. Allà és responsable de tots els serveis de tecnologia d’informació del BCV, ocupant-se de la implantació de la xarxa de suport per a 2.500 usuaris en tres localitats, Caracas, Maracay i Maracaibo.

La docència li interessava. Va ser professor d’informàtica a la Universidad Metropolitana de Caracas i el 1997 torna a la seva alma mater, Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) on s’ocupa tant de la docència com del desenvolupament de l’educació a distància.

Es va casar amb Deltry Musso Lovera, i van tenir dos fills: Miguel Ernesto i Manuel Alejandro.

La metodologia Llorens Fàbregas per a sistemes d’informació

El gran èxit de Juan Llorens va ser posseir la capacitat per sistematitzar processos. Llorens basa la seva metodologia en l’establiment de fases que determinen cada pas del disseny o la implementació d’un Sistema d’Informació. La seva tècnica és utilitzada per desenvolupar estratègies que millorin el funcionament dels sistemes d’informació ja existents.

El cicle de desenvolupament de sistemes d’informació proposat per Llorens Fábregas està compost de 5 Fases, les quals enfoquen d’una manera clara els mètodes i passos per a la implementació d’un Sistema d’Informació.

 

Fases:

1: Requeriments

2: Anàlisi i Disseny

3: Construcció

4: Proves

5: Producció i manteniment

 

Font: investigació pròpia

Fotos: Joan Llorens Fábregas. Circa 1974. Autor desconegut.