És un filòsof especialitzat en lògica i filosofia de la ciència. El seu pensament sobre epistemologia pot enquadrar-se dins del positivisme crític.

Si en arribar fins aquí, no va entendre res o gairebé res, no es preocupi, que no està sol. Ara bé, si fos el Dr. Moulines qui fes aquesta presentació, ho entendria tot a la primera: és d’aquestes persones amb la capacitat per explicar fins a l’inexplicable. ! I en cinc idiomes!.

Nascut a Veneçuela (1946), fill d’Otilia Castellví (1917-2001), modista, política i escriptora, qui compta amb l’honor de tenir un carrer amb el seu nom a Barcelona (ES) i de Linus Moulines Gascons (1913-2000), el fundador a Caracas de la Llibreria Politècnica Moulines i de l’editorial Nueva Cádiz, propulsor de l’esperanto i explorador aficionat.

Carlos Ulisses va cursar estudis de física i filosofia a la Universitat de Barcelona, i es va doctorar en filosofia a la Universitat de Munic, el 1975. Va ser professor a la Universitat Autònoma de Mèxic, catedràtic a la Universitat de Bielefeld (Alemanya) i director de l’Institut de Teoria de la Ciència i Estadística a la Universitat de Munic.

Va rebre un doctorat honoris causa de la Universitat Autònoma Metropolitana (UAM) de Mèxic.

Carlos Ulises Moulines, professor emèrit de la Universitat de Munic, va rebre el diploma que l’acredita com a doctor honoris causa per la UAM.

Llibres publicats

L’estructura del món sensible. Sistemes fenomenalistes, Barcelona, Ariel, 1973.

Zur logischen Rekonstruktion der Thermodynamik, Universitat München, Munic, 1975.

Fonaments de filosofia de la ciència, Barcelona, Ariel, 2008 (3ª ed.) – En col·laboració amb J. A. Díez.

La philosophie des sciences. L’invention d’une disciplini (fi XIXe-debut XXIe siécle). París: Éditions Rue’Ulm / Press de l’École normale supérieure, 2006.

 

Font:

educacionfutura.org

Fotografia: UAM (Universitat Autònoma Metropolitana) de Mèxic.