Condicions del lloc

  1. En entrar en aquesta plataforma vostè reconeix i accepta els termes i les condicions que s’expressen a continuació. Si no accepta aquests termes, no l’utilitzeu.
  2. En entrar en aquesta plataforma vostè reconeix i convé que aquesta plataforma serà interpretada i regida només segons la llei de la República Bolivariana de Venezuela. Si vostè utilitza aquest lloc des de fora de l’esmentat territori, vostè és responsable de conformitat amb qualssevol i totes les lleis locals aplicables.
  3. L’Associació Civil Centre Català de Caracas és titular de Dret d’Autor d’aquesta plataforma i cap porció d’ella es podrà utilitzar de qualsevol manera, o per a qualsevol propòsit, sense l’autorització expressa donada per escrit.
  4. En entrar a aquesta plataforma vostè reconeix que el seu ús és sota el seu propi risc i que cap de les persones encarregades de crear, produir, o distribuir estan obligades a rescabalar per dany i/o perjudici, incloent-hi però no limitant despeses d’honoraris d’advocats o altres experts, pels eventuals danys soferts durant la seva visita a aquest lloc.
  5. Tot i que els continguts a la plataforma es basen en informació actualitzada, l’Associació Civil Centre Català de Caracas no pot garantir la seva veracitat, de manera que no li atorga cap garantia o representació pel que fa a l’exactitud i veracitat de la informació que aquí vostè hi vegi.
  6. En entrar en aquesta plataforma vostè reconeix i convé a aplicar la clàusula de privacitat d’aquesta.
  7. Mitjançant la visita o l’ús d’aquest lloc, vostè confirma estar d’acord amb aquests termes i condicions. Si vostè no està d’acord amb aquests termes i condicions si us plau no utilitzi ni visiti aquest lloc. L’Associació Civil Centre Català de Caracas es reserva el dret de canviar, modificar, afegir o eliminar porcions d’aquestes condicions en qualsevol moment.

ASSOCIACIÓ CIVIL CENTRE CATALÀ DE CARACAS, inscrita davant l’Oficina Subalterna del Segon Circuit de Registre del Departament Libertador del llavors Districte Federal, avui Registre Públic del Segon Circuit del Municipi Libertador del Districte Capital, el 9 de febrer de 1964, sota el Núm. 01, tom 9 del Protocol Primer.

centre_cat_MAR2022_OK
acci_exteriorlisto_

Arrelsve.cat és una iniciativa de Centre Català de Caracas amb el suport del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, per centralitzar informació sobre la immigració catalana, valenciana, balear i aragonesa catalanoparlant a Veneçuela.

Busques a algú en particular?

arrels_250px