PREGUNTES

Aquí volem donar resposta a les teves preguntes i inquietuds. Si no trobes la resposta, pots comunicar-te a través del formulari de contacte.

Les portes d’aquesta plataforma són obertes, per a tothom. Per l’extens de les dades i per la seva àmplia distribució geogràfica i temporal, serà una obra col·lectiva i de llarg alè, que dia a dia amb la col·laboració de tots anirà creixent en contingut. Potser en la propera visita, ja aparegui aquest president. I si ens en facilita la informació, millor encara.

A la secció ‘Originaris’ figurarà qualsevol persona nascuda a Catalunya, Illes Balears, Comunitat Valenciana o la regió catalanoparlants d’Aragó Oriental que hagi viscut a Veneçuela i hagi deixat una empremta del seu pas pel país. Tant se val si va fundar una gran empresa que si va treballar com a empleat administratiu, que si es va dedicar a cuidar els seus fills: tots deixen -deixem- una empremta. No cal que siguin o hagin estat socis de Centre Català de Caracas, ni de cap club social o associació esportiva, cultural o benèfica.

A la secció de Contacte hi ha un enllaç per proposar persones. Allà veurà les instruccions. Pot aportar no només informació, sinó també fotografies, vídeos o dades hemerogràfiques.

Per preparar i nodrir aquesta plataforma, una entitat independent no lligada al Centre Català de Caracas ha consultat fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques i digitals, així com els registres d’aquest centre social. D’allí surt la informació. Sempre que es tracti d’informació verificable i que no atempti contra l’honor de les persones, pot ser difosa. No obstant això, vostè pot exercir el seu dret a la privacitat i manifestar el seu desig de no aparèixer en aquesta plataforma.

És clar que sí. Encara que de forma inicial només estem incloent a descendents que s’han destacat en la seva àrea d’actuació, o que han realitzat una aportació extraordinària a Veneçuela, a mitjà termini seran part d’aquesta secció de la plataforma els que acreditin el seu origen.

Busques a algú en particular?

centre_cat_MAR2022_OK
acci_exteriorlisto_

Arrelsve.cat és una iniciativa de Centre Català de Caracas amb el suport del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat de Catalunya, per centralitzar informació sobre la immigració catalana, valenciana, balear i aragonesa catalanoparlant a Veneçuela.

Busques a algú en particular?

arrels_250px